Hakkımızda

Seda GEZGİNCİ

(Arabulucu&Avukat&HukukMüşaviri&K.Komiseri)

1980 Yılında İstanbul’da doğdu. Tüm öğrenim hayatını İstanbul İlinde tamamladı. Çalışma hayatına Hukuk Fakültesi’nde okurken üniversite öğrenciliği yıllarında İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesinde Huzur Muhasebe ofisinde başladı (1998). 2002 Yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul İli, Şişli İlçesinde Katılım Hukuk Bürosu’nda Stajyer Avukat olarak çalıştı (2003). Avukatlık ruhsatını almasıyla birlikte 2004 yılında İstanbul ili, Bayrampaşa ilçesinde Deniz Hukuk Bürosunu (www.caliskaner.av.tr) kurdu. 2015 Yılında Özel hukuk alanında Yüksek Lisansını tamamladı. 2017 yılında arabuluculuk unvanını 2019 yılında konkordato komiserliği unvanını aldı. 2020 yılında İstanbul ili, Başakşehir ilçesi Bahçeşehir’de“ İlke Arabuluculuk ve Hukuk Bürosu” nu (www.ilkehukukarabuluculuk.com) kurdu. İstanbul Barosu Vergi ve İdare Hukuku Komisyon üyesi olupuzun yıllardır Kamber Gezginci Yeminli Mali Müşavirlik Ofisi’nde Vergi Hukuku danışmanlığı görevini sürdürmektedir.(www.kambergezginci.com.tr). Yüksek lisans tez çalışmasını sağlık hukuku alanında yapmış olup sağlık hukuku konusunda hakemli hukuk dergisinde yayımlanmış makale de kaleme almış İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Komisyon üyeliği yapmış eski sağlık hukuku ve sigorta hukuku bilirkişisidir.İki çocuk annesidir.

 

KİŞİSEL BİLGİLER
Doğum Tarihi/Yeri: 1980, İstanbul.

ÖĞRENİM

İlkokul: Ali Ülker İlkokulu (İstanbul/Bayrampaşa), 1991

Ortaokul: EsentepeOrtaokulu (İstanbul/Beşiktaş), 1994

Lise: Beşiktaş Anadolu Lisesi (İstanbul/Beşiktaş), 1997

Lisans: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, (İstanbul/Kadıköy), 2002

Lisansüstü: Fatih Üniversitesi, Özel Hukuk Böl., (İstanbul/B.çekmece), 2015

Arabuluculuk Eğitimi: İstanbul Ticaret Üniversitesi, (İstanbul/Eminönü), 2016

K.KomiserliğiEğitimi: İstanbul Fatih Sultan Mehmet Ünivesitesi,(İstanbul/Haliç), 2019

İş Hukuku Uzman Arabulucu Eğit.: İstanbul Üniversitesi, (İstanbul/Beyazıt), 2020

 

PROFESYONEL DENEYİM   

  • Muhasebe Ofisi, 1998    
    • Stajyer Avukat,  2003    
      • Avukat, Hukuk Müşaviri      2004
        • Arabulucu Avukat, Hukuk Müşaviri  2017

 

(ENGLISH)

Shewasborn in 1980. Shecompleted her wholeeducation in Istanbul.Shecompleted her educationbothbystudyingandalsoworking (1998)at Huzur Accounting Office (Bayrampasa-Istanbul). In 2002, upongraduationfromFaculty of Law (Marmara University) shecommencedtowork at Katılım Law Office (Sisli-Istanbul) as intern(2003). AfterrecevingLicencefrom Bar of Istanbulsheestablished Deniz Law Office (www.caliskaner.av.tr) at Bayrampasa,Istanbul in 2004. Shecompleted her Master'sdegree in PrivateLaw in 2015.She'sbeenarbitraor since 2017 andtrustee in composition since 2019. Sheestablished “İlke MediationandLawFirm” (www.ilkehukukarabuluculuk.com) in Başakşehirdistrict of Istanbulprovince in 2020. She has been a member of theTaxLawCommission of Istanbul Bar Associationand has beenworking as a taxconsultantforCharteredAccountant Kamber Gezginci formanyyears (www.kambergezginci). .com.tr)She has twochildren.

PERSONAL INFORMATION

Date of Birth / Place   :1980,Istanbul

 

EDUCATION

PrimarySchool           :AliUlkerPrimary School (Istanbul / Bayrampasa), 1991

SecondarySchool       :EsentepeSecondary School (Istanbul / Besiktas, 1994)

High School                 :BesiktasHigh School (Istanbul / Besiktas), 1997

BA                                :MarmaraUniversity , Faculty of Law , 2002.

Post-graduate             :FatihUniversity, PrivateLaw, 2015.

ConciliationEducation                        :Istanbul Commerce University, (Istanbul/Eminönü), 2016

Trustee in CompositionEducation      :Istanbul Fatih Sultan Mehmet University, (Istanbul/Haliç),  2019

LaborLawExpertConciliation

Education                                          :IstanbulUniversity, (İstanbul/Beyazıt), 2020

 

PROFESSIONAL EXPERIENCE

 

• Accounting Office,   1998

• Lawyer (Intern) ,      2003

• Attorney at Law  ,     2004 -

  Merhaba Nasıl Yardımcı Olabilirim?